fbpx
Lidhu me ne

Çkemi! Çfarë po kërkoni?

Politika e Privatësisë

Me Politikat e Privatësisë Libohova Post sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve të këtij portali. Kjo politikë vlen vetëm për www.libohovapost.com

Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.
Në përputhje të plotë me Ligjin “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), Libohova Post garanton se pasi informacioni mbërrin në Web serverin tonë, ky i fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.

Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet psh, emri, IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë libohovapost.com, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korrigjimin e tyre.

Duke dashur që bashkëpunimi ynë të jetë i besueshëm dhe efiçent, dëshirojmë të garantojmë çdo vizitor të faqes se libohovapost.com mbështetet dhe vlerëson maksimalisht parimin e transparencës, duke garantuar te secili prej jush siguri në përpunimin e informacionit tuaj.

Komente

Kur vizitorët lënë komente në artikujt e Libohova Post, ne grumbullojmë të dhëna të shfaqura te formulari i komenteve, si dhe adresën IP të vizitorit dhe vargun mbi agjentin e përdoruesit të shfletuesit, për të ndihmuar pikasjen e mesazheve të padëshiruara. Pas miratimit të komentit tuaj, fotoja e profilit tuaj është e dukshme për publikun, në kontekstin e komentit tuaj.

Cookies

Nëse lini një koment në Libohova Post, ju mund të zgjidhni ruajtjen e emrit tuaj, adresës email dhe sajtit në cookies. Këto janë të volitshme për ju, që të mos t’ju duhet të plotësoni të dhënat tuaja sërish kur lini një tjetër koment. Këto cookies mbahen për një vit.

Nëse vizitoni faqen tonë të hyrjeve, do të depozitojmë një cookie të përkohshme për të përcaktuar nëse pranon apo jo cookies shfletuesi juaj. Ky cookie nuk përmban të dhëna personale dhe fshihet kur mbyllni shfletuesin.

Nëse bëni hyrjen, do të depozitojmë edhe disa cookies për të ruajtur të dhëna hyrjeje dhe mbi zgjedhjet tuaja lidhur me ç’shfaqet në ekran. Cookie-t e hyrjeve zgjasin dy ditë, kurse cookie-t për mundësi ekrani mbahen për një vit. Nëse përzgjidhni “Mbamë Mend”, të dhënat e hyrjes do të mbahen për dy javë. Nëse bëni daljen nga llogaria juaj, cookie-et rreth hyrjesh do të hiqen.

Nëse përpunoni ose botoni një artikull, në shfletuesin tuaj do të depozitohet një cookie shtesë. Kjo cookie nuk përfshin të dhëna personale dhe thjesht tregon ID-në e postimit për artikullin që sapo përpunuat. Skadon pas 1 dite.

Lëndë e trupëzuar nga sajte të tjerë

Artikujt në këtë sajt mund të përfshijnë elemente të trupëzuar (p.sh., video, figura, artikuj, etj.). Elementet prej sajtesh të tjerë e trupëzuar sillen në të njëjtën mënyrë sikur vizitori të kish vizituar sajtin tjetër.

Këto sajte mund të grumbullojnë të dhëna rreth jush, të përdorin cookies, të trupëzojnë në sajt mekanizma gjurmimi nga palë të treta, dhe të vëzhgojnë ndërveprimin tuaj me atë lëndë të trupëzuar, përfshi ndjekjen e ndërveprimeve tuaja me lëndën e trupëzuar, nëse keni një llogari te ai sajt dhe keni bërë hyrjen në të.

Me kë i ndajmë të dhënat tuaja

Nëse kërkoni një ricaktim fjalëkalimi, adresa juaj IP do të përfshihet te email-i për ricaktimin.

Për sa kohë i mbajmë të dhënat tuaja

Nëse lini një koment, komenti dhe të dhënat për të mbahen pambarimisht. Kjo bëhet që të mund të shquajmë dhe miratojmë vetvetiu çfarëdo vazhdimi te komentet, në vend se t’i mbajmë ato në radhën e moderimit.

Për përdorues që regjistrohen në sajtin tonë, depozitojmë edhe të dhënat personale që japin në profilin e tyre të përdoruesit. Krejt përdoruesit mund t’i shohin, përpunojnë, ose fshijnë të dhënat e tyre personale në çfarëdo kohe (hiq faktin që s’mund të ndryshojnë emrin e tyre të përdoruesit). Këto të dhëna mund t’i shohin dhe përpunojnë edhe përgjegjësit e sajtit.

Ç’të drejta keni mbi të dhënat tuaja

Nëse keni një llogari në këtë sajt, ose keni komentuar në të, mund të kërkoni të merrni një kartelë të eksportuar të të dhënave personale që kemi mbajtur rreth jush, përfshi çfarëdo të dhënash që na keni dhënë. Mund të kërkoni edhe të fshijmë çfarëdo të dhënash personale që kemi mbajtur rreth jush. Kjo nuk përfshin çfarëdo të dhënash të cilat jemi të detyruar t’i mbajmë për qëllime administrative, ligjore, ose sigurie.

Ku i dërgojmë të dhënat tuaja

Komentet e vizitorëve mund të kontrollohen përmes një shërbimi të automatizuar zbulimi mesazhesh të padëshiruar.

Keshilla per blerjet tuaja

Më të lexuarat